MRA beugel

Snurken en OSA

Snurken een probleem? 1 op de 5 mannen en 1 op de 10 vrouwen snurkt ’s nachts. En dat kan nogal hinderlijk zijn…  Snurkgeluiden ontstaan als volgt: de ingeademde lucht komt op weg naar de longen langs de stembanden. De luchtweg kan daar wat vernauwd worden als de weke delen van de hals iets inzakken. De lucht passeert daar dan sneller. Daarom ontstaat snurken bijvoorbeeld bij het op de rug liggen. Maar ook na het consumeren van alcohol door het ontspannen van de spieren in de mond- en keelholte.

Snurken op zichzelf kan medisch gezien meestal geen kwaad. Wel kan het behoorlijke geluidsoverlast geven en hinderlijk zijn voor een eventuele bedpartner. Weinig slaap of een slechte kwaliteit van de slaap kan de volgende klachten geven: denk aan vermoeidheid en concentratieverlies (in het verkeer). Daarnaast heeft 1 op de 10 snurkers last van een obstructief slaapapneu (OSA). OSA is een ernstige, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis waarbij tijdens het slapen de luchtwegen geblokkeerd worden en de ademhaling even stopt (apneu). Als gevolg van de apneu zal het zuurstofgehalte in het bloed dalen en kunt u herhaaldelijk wakker schrikken. Door de slechte kwaliteit van de slaap worden OSA patiënten vaak niet uitgerust wakker en kunnen overdag prikkelbaar en moe zijn.

STOP-BANG vragenlijst

Benieuwd of u risico loopt op Obstructief Slaap Aneu? Vul hier de STOP-BANG vragenlijst in:

Goed nieuws voor u (en eventuele bedpartner), er is wat aan te doen! Waarom een artikel over snurken op de website van een tandartspraktijk? De tandarts kan ook helpen om het snurken tegen te gaan! Dit kan door het maken van een speciaal bitje.

Anti snurkbeugel (MRA beugel)

Dit bitje wordt ook wel de anti snurkbeugel genoemd. De officiële naam is ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ afgekort MRA. Mandibula is de medische term voor ‘onderkaak’. De MRA beugel houdt de onderkaak naar voren ten opzichte van de bovenkaak tijdens het slapen. Dit helpt om de luchtweg open te houden en voorkomt dat de weke delen van de keel inzakken. De onderkaak is beweeglijk en de bovenkaak zit vast aan de schedel. De MRA wordt door uw tandarts op maat gemaakt en past precies over uw eigen tanden. U doet de MRA beugel in voor het slapen gaan en draagt hem gedurende de hele nacht.

De MRA is een effectieve mogelijke behandeling voor snurken en (licht of matig) obstructief slaapapneu (OSA). Het is een stuk comfortabeler dan de alternatieven, zoals CPAP (continue positive air pressure). Bij CPAP wordt een masker gedragen met een soort luchtpomp gedragen. Met luchtdruk worden de luchtwegen open gehouden.

Materiaal

De anti snurkbeugel wordt gemaakt van duurzaam en hoogwaardig materiaal (acryl). Het materiaal is vriendelijk voor het gebit en het weefsel van het mondslijmvlies. Het is eenvoudig uit te nemen, maar zit strak genoeg om niet spontaan los te komen. De MRA kan makkelijkworden gereinigd.

 Er zijn diverse verschillende snurkbeugels verkrijgbaar. Zo zijn er modellen die bestaan uit 1 blok en modellen met 2 losse delen en vaak instelbaar zijn.

Een mandibulair repositie apparaat MRA

 De modellen die op maat gemaakt zijn bieden het beste resultaat en kunnen veilig worden gebruikt. Het gebruik van niet-individuele standaard modellen van de drogist zijn sterk af te raden. Een verkeerde MRA kan schade aan tanden en kaakgewrichtsklachten veroorzaken!

Tandarts en MRA

Er zijn tandartsen die een extra opleiding hebben gevolgd tot slaapgeneeskundig tandarts. Deze gespecialiseerde tandartsen worden dan ook door de NVTS (Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) geaccrediteerd. Zorgverzekeraars vergoeden alleen MRA’s als deze door een NTVS-geaccrediteerde tandarts worden gemaakt. 

Tandarts Amsterdam en tandarts Bussum

Amstel Dental heeft op beide locaties (Bussum en Amsterdam) zo’n gespecialiseerde tandarts in huis: tandarts Rogier Sens.

Tandarts voor MRA beugels Rogier Sens
Tandarts voor MRA beugels Rogier Sens

Procedure aanmeten

Start

Tijdens een eerste afspraak met de tandarts zal geverifieerd worden of u voordeel zult hebben van een MRA. Daarna zal uw gebit gronding onderzocht worden om te bepalen of het goed genoeg is om een MRA te dragen. Hierbij wordt meestal ook een kaakoverzichtsfoto gemaakt. Vervolgens wordt er bepaald welk type MRA bij uw gebit past. Soms is het noodzakelijk om voorafgaand aan de MRA eerst eventuele tandheelkundige behandelingen uit te voeren. Als het gebit goed onderhouden en gezond is kan een MRA over het algemeen goed toegepast worden.

Na de controle worden er gebitsafdrukken en een beetregistratie gemaakt en kan de tandarts aan de slag. Samen met het tandtechnisch laboratorium wordt de MRA beugel op maat gemaakt.

Na aanmeten

Tijdens het tweede bezoek, meestal twee weken later, is de MRA klaar en kan deze worden gepast. Er wordt gecontroleerd of de MRA aan de eisen voldoet en comfortabel zit. De tandarts zal u uitleggen hoe de MRA geplaatst, uitgenomen en onderhouden dient te worden. Vervolgens wordt de MRA individueel afgesteld om de therapeutische stand te vinden, we noemen dit ’titreren’.

Afstellen (titreren)

Het kan soms enige tijd duren voordat de therapeutische stand is gevonden. Het is belangrijk om de MRA beugel met geduld af te stellen, om de spieren en het kaakgewricht te laten wennen. Het titreren gaat, afhankelijk van het type MRA beugel, met een meegeleverd sleuteltje of het vervangen van een soepele spiraal. Daarna is de MRA klaar voor gebruik en krijgt u de MRA mee naar huis.

Wennen

De eerste periode zal u wat moeten wennen aan de MRA beugel en kunt u een droge mond en/of last van het kaakgewricht ervaren. Na twee weken zult u op controle komen om de eerste ervaring met tandarts te bespreken en zo nodig nog verder te titreren.

Kosten en vergoeding zorgverzekering

 Heeft u het vermoeden dat u leidt aan OSA? Dankzij onze unieke setting kunnen wij u, eventueel zonder tussenkomst van een huisarts, verwijzen naar een slaapcentrum, longarts, KNO-arts of neuroloog voor een slaaponderzoek (poly-somnografie). Wanneer uit uw slaaponderzoek blijkt dat er sprake is van OSA, wordt de MRA uit de basisverzekering vergoed. De zorgverzekeraar eist wel dat de MRA door een NVTS-geaccrediteerde tandarts aangemeten wordt, alleen dan krijgt u de MRA vergoed. De vergoeding van de snurkbeugel door de zorgverzekeraar kent een eigen risico, dat is 385 euro in 2023 . N.B. mocht blijken dat ondanks bovenstaande uw situatie (nog) geen MRA toelaat, bijvoorbeeld omdat er eerst behandeling van gebitsproblemen nodig is, bedragen de kosten van het consult €25,27 en de röntgenfoto (die ter beschikking gesteld wordt aan uw tandarts) €79,79.

Wanneer er geen sprake is van OSA, maar wel van hinderlijk snurken dan is een MRA een goede oplossing voor u. Ook in dit geval kunnen wij een MRA beugel voor u maken, echter wordt deze dan niet vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten van een intake, eventuele kaakoverzichtsfoto, aanmeten MRA beugel en bijbehorende nacontroles bedragen ongeveer 1.000 euro.